• Home
  • /
  • Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SIN BY MANNEI SISTERS

DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ines Mannei-lech adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 26B, lok. 102, 60-751 Poznań, NIP 7831663209, REGON 367311885
2. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
3. Przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które Klient dobrowolnie podał dokonując czynności w Sklepie, tj.: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres dostawy Towaru.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu:
1) wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
2) marketingu własnych towarów i usług, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym przesyłanie informacji handlowych na adres email Użytkownika wymaga jego odrębnej zgody.
5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
1) przesyłając email na adres: help@sinmannei.com, albo
2) pisemnie, pocztą na adres: Wyspiańskiego 26b/102 60-751 Poznań Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.
6. Byśmy mogli świadczyć Tobie usługi, przekazujemy Twoje dane podmiotom świadczącym dla nas usługi IT , w tym: utrzymania Serwisu i przechowania danych
7. Twoje dane przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas umowa. Po wykonaniu, rozwiązaniu albo odstąpieniu od umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, oraz przez jaki my, moglibyśmy dochodzić od Ciebie takich roszczeń.
8. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli chcesz z nich skorzystać napisz do nas email albo wyślij żądanie
pocztą:
1) prawo do potwierdzenia przetwarzania – masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie,
czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych;
2) prawo do sprostowania – możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne;
3) prawo do bycia zapomnianym – masz prawo do „bycia zapomnianym”; oznacza to,że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my
niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6) poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas. wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych – możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się doodczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi; prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej
zgody;
6) prawo do sprzeciwu – przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego; w takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu;
7) prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.
9. Gromadzimy informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://sinbymannei.com. Zebrane w ten sposób dane służą nam analizie i weryfikacji działania Sklepu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki
odwiedzin.
10. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.

 

PLIKI COOKIES

 

11. Nie zabieramy automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
12. Niektóre obszary naszego Sklepu wykorzystują cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu osoby korzystającej ze Sklepu. Każdy kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej, blokując zapisywanie tych plików na urządzeniu.

13. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Ines Mannei-Lech adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 26B, lok. 102, 60-751 Poznań, NIP 7831663209, REGON 367311885.
14. Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
1) dostosowania zawartości witryny naszego Sklepu do preferencji Klienta,
2) optymalizowania korzystania z witryny naszego Sklepu, między innymi wskutek rozpoznania urządzenia Klienta i personalizacji wyświetlenia witryny Sklepu na jego urządzeniu,
3) tworzenia statystyk pomocnych w zrozumieniu sposobu korzystania przez Klientów z naszego Sklepi, dzięki czemu możemy stale poprawiać strukturę i treść stron Sklepu.
15. W ramach Sklepu stosujemy dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Klienta do czasu opuszczenia strony Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia.
16. Stosowane przez nas pliki cookies dzielą się na następujące rodzaje:
1) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
2) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
3) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
4) umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie ustawień językowych lub regionalnych,
5) umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych odpowiadających ich zainteresowaniom.
17. Najpopularniejsze przeglądarki internetowe z jakich korzysta się do przeglądania zasobów Internetu, w tym do dokonywania zakupów w sklepach internetowych,
domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Każdy użytkownik przeglądarki może jednak dokonać zmiany tych ustawień, w taki sposób, by przeglądarka blokowała automatyczne zapisywanie plików cookies albo informowała o próbie zapisania pliku cookie na urządzeniu. Informacje o zarządzaniu plikami cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
18. Informujemy, że zablokowanie lub ograniczenie możliwości zapisywania plików cookies może wpływać na działanie niektórych funkcjonalności Sklepu.
19. Pliki cookies zapisane na urządzeniach Klientów mogą być wykorzystywane przez naszych reklamodawców oraz partnerów handlowych.

Sklep
Szukaj
Wishlist